Close

Belangrijke informatie peuterbad!

 
 
Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft het altijd erg belangrijk gevonden om de benodigde investeringen te doen, zodat de kinderen konden blijven zwemmen. Wij hebben gekeken als bestuur zijnde, wat er allemaal moet gebeuren om het peuterbad weer in de
juiste staat te krijgen om te voldoen aan de strenge milieuwetgeving en de nieuwe wet- en regelgeving.
 
– verwijderen van de vloer en opnieuw aanleggen;
– repareren van de bak (uitgescheurd in de hoeken);
– het pomphuis moet door nieuwe wetgeving helemaal op de schop (afvalwater mag niet meer op het riool uit komen);
– aanschaf nieuwe clown (fontijn);
– aanschaf nieuwe glijbaan;
– aanleg voetenbad.
 
De totale kosten van bovenstaande aanpassingen zijn nagenoeg € 65.000. Deze procedures hebben wij uitgevoerd volgens de nieuwe WBTR wetgeving. Dit bedrag is natuurlijk voor onze vereniging enorm groot, maar niet onhaalbaar. 
Maar dit is niet het enige waar wij als vereniging tegenaan lopen. We hebben namelijk ook te maken met de volgende punten:
– wet- en regelgeving verandert bijna ieder jaar en wordt steeds strenger; gevolg: hoge kosten om te kunnen blijven voldoen aan de wet-     
  en regelgeving;
– geen garantie dat het peuterbad na de renovatie weer een tijd meegaat;
– subsidiegeld wordt vanaf 2024 verminderd met €20.000;
– niet genoeg vrijwilligers om het peuterbad dagelijks schoon te houden én dagelijks metingen te verrichten (benodigd gem. 12           
  vrijwilligers);
– hoge boetes als vrijwilligers een fout maken in het logboek of bij de metingen;
– risico op sluiting van het peuterbad tijdens het seizoen wanneer het niet 100% voldoet aan alle gestelde eisen;
– er gaan stemmen op in Den Haag, dat er voor een peuterbad een verplichte badmeester aangesteld moet worden.
 
Daarom hebben wij, met pijn in ons hart, moeten besluiten afscheid te nemen van ons peuterbad. Helaas is het voor onze vereniging niet meer haalbaar om een peuterbad te hebben. Wij begrijpen dat dit tot teleurstelling en verdriet kan leiden.
 
Waterpark 2023
Maar de speeltuin zal de speeltuin niet zijn, als wij niet met iets fantastisch terug komen. Dit hebben we ook gedaan met het fort. Wij hopen binnen een jaar een prachtig nieuw waterpark te realiseren. Waterparken worden nu ook al veel gebruikt in pretparken. Hier beleven kinderen ontzettend veel plezier aan. Het waterpark wordt zo ontwikkeld dat het aan alle milieuwetten en wet- en regelgeving voldoet en daarnaast duurzaam is.
 
Zomer 2022
Het bestuur onderzoekt hoe wij aankomende zomer een oplossing kunnen vinden om de kinderen toch iets met water te kunnen aanbieden.
 
Airtrampoline
Na 15 jaar trouwe dienst hebben wij afscheid moeten nemen van de evenwichtsbalk. Hiervoor in de plaats is er gekozen om te investeren in een nieuw speeltoestel: de airtrampoline.
Tijdens het openingsfeest van de speeltuin op zaterdag 2 april is de airtrampoline getest én goedgekeurd door alle 175 aanwezige kinderen. Wat was dat een feest!
Wij hopen dat iedereen veel plezier aan de airtrampoline beleefd.
 
Tot slot
Wij begrijpen dat ons besluit om afscheid te moeten nemen van ons peuterbad tot teleurstelling en verdriet kan leiden. Het heeft bij ons ook de nodige emoties losgemaakt en tot heftige discussies geleid. Helaas staan wij met onze rug tegen de muur. Desondanks zijn wij op zoek gegaan naar een toekomst bestendig alternatief. Wij hopen dat wij op jullie begrip en steun mogen rekenen.
 
Mochten jullie naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan vooral contact met
ons op: info@speeltuinzwanenburg.nl.
 
Ik hoop dat wij, als bestuur zijnde, jullie als leden zo volledig mogelijk en voldoende hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Speeltuinvereniging Zwanenburg-West
 
Rob Achterbergh-Copier
Voorzitter