Close

Wij heten u graag welkom als nieuw lid!

Wij tellen al zo’n 750 gezinnen die lid zijn van onze vereniging. Voor maar € 35,- per (kalender)jaar (€85 als u buiten de Haarlemmermeer woont) kan ook uw hele gezin genieten van de speeltuin.

Wijzigingen en opzeggingen
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk twee maanden voor afloop van het kalenderjaar te geschieden. Wijzigingen of opzeggingen kunt u sturen naar:

Speeltuinvereniging Zwanenburg-West

Postbus 152
1160 AD Zwanenburg

of via e-mail naar ledenadministratie@speeltuinzwanenburg.nl

Contributie
De contributie voor leden woonachtig binnen de gemeente Haarlemmermeer bedraagt € 35,- per jaar per gezin. Voor leden woonachtig buiten de Haarlemmermeer bedraagt de contributie €85,- per jaar per gezin. Dit dient te worden voldaan met een machtiging voor incasso.

 

Wilt u lid worden, vul dan onderstaand formulier in

Nog heel even geduld. Het formulier komt er bijna aan!!!!