Close

19 mei 2016

Inschrijving huttenbouw 2016

Nog heel even en dan is het weer zover en dan kan iedereen weer in de rij staan om een plekje te bemachtigen voor de jaarlijkse huttenbouw. Wij willen graag een snelle doorstroming en vragen iedereen dan ook om het inschrijfformulier alvast helemaal ingevuld mee te nemen, LET OP je moet er voor elk kind 1 invullen. Wil je het formulier zelf uitprinten dan kun je het hier downloaden: Inschrijfformulier

Ook dit jaar zijn er wel weer een aantal regels die we van tevoren alvast even heel duidelijk willen maken. Deze regels vind je hieronder, maar je kun ze ook downloaden door op deze link te klikken: Regels inschrijving.

 • De inschrijving zal plaatsvinden op Zondag 19 Juni 2016 vanaf 13:30 uur. Voor deze datum zullen er geen inschrijvingen worden geaccepteerd.
 • Deelname is vanaf 5 jaar en uiterlijk tot en met groep 8.
 • Een ouder mag alleen zijn eigen kind(eren) inschrijven. Opa of oma mag ook.
 • De kosten bedragen 50 Euro per kind.
 • Mocht er na 19 juni de inschrijving worden ingetrokken dan zal er geen restitutie plaatsvinden, alleen bij zeer ernstige reden zal het bestuur van de speeltuin vereniging overleggen en bepalen of er restitutie zal plaatsvinden
 • Bij discussies beslist de leiding en/of het bestuur en deze is beslissing is bindend.
 • Het maximum aantal plaatsen is 200, daar mag om vergunningsredenen niet van worden afgeweken.
 • Na de 200 inschrijvingen zal er een reservelijst worden aangemaakt op volgorde van binnenkomst. Er zal geen inschrijfgeld gevraagd worden.
 • Mocht er een deelnemer afvallen dan zal de organisatie de eerstvolgende op de reservelijst benaderen over eventuele deelname en afspraken maken over de financiële afwikkeling.
 • Bij calamiteiten of ziekte, zijn de ouders verplicht de kinderen op het eerste verzoek van de leiding direct op te komen halen.
 • Pesten wordt niet getolereerd. Het pestende kind zal worden weggestuurd.
 • Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen.
 • Bij het gebruik van medicijnen zullen de EHBO’ers de door de deelnemer zelf meegebrachte medicijnen uitdelen aan het kind, echter de verantwoordelijkheid zal bij de ouders blijven liggen. Om dit te regelen zal er een verklaring van verantwoordelijkheid getekend moeten worden. Dinsdag 23 augustus zal deze verklaring aan u gegeven worden met het verzoek deze te ondertekenen.
 • Het gebruik van elektronische apparaten en telefoons tijdens de Huttenbouw is niet toegestaan.
 • Meegebrachte zeilen/versieringen moeten op vrijdag 26 augustus voor 09:30 uur verwijderd worden van de hutten en weer meegenomen worden naar huis.