Close

Huisregels Speeltuinvereniging Zwanenburg-West

Als we ons allemaal aan de huisregels houden, dan is het voor iedereen een feest om in onze speeltuin te spelen!

Hartelijk dank en héél véél speelplezier!

 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een veilige omgeving bij onze speeltuin kunnen
spelen, daarom hebben we beheerders. Zij houden toezicht in de speeltuin en zorgen
daarnaast voor de winkel tijdens openingstijden. De beheerders zijn ook gemachtigd orde te
handhaven en mogen in het uiterste geval kinderen de toegang ontzeggen. De beheerders
zijn allemaal in het bezit van een Verklaring Omtrent (Goed) Gedrag (VOG).
 
 • Geef andere kinderen de ruimte, zorg dat alle kinderen fijn en veilig kunnen spelen.
 • Discriminatie, pesten en verbaal of lichamelijk geweld zijn niet toegestaan.
 • Het meenemen en nuttigen van eigen eet- en drinkwaren is niet toegestaan.
 • Waterballonnen, confetti, serpentine en/of piñata zijn niet toegestaan (ivm vervuiling). Ruim je afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Behandel onze eigendommen met respect. Vernieling en wangedrag worden niet geaccepteerd, je bent dan niet meer welkom in onze speeltuin.
 • Schade aan eigendommen van de speeltuin worden verhaald op dader.
 • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen is op eigen risico.
 • Ouders/verzorgers blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van ouder/verzorger spelen in de speeltuin. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen alleen in de speeltuin indien ze geen overlast veroorzaken voor alle jonge kinderen.
 • Aanwijzingen van de beheerders dienen direct opgevolgd te worden.
 • Een ieder die zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en/of voor overlast zorgt, kan de toegang tot de speeltuin geweigerd worden.
 • Het is verboden te roken en/of soft- en/of harddrugs te gebruiken in de speeltuin.
 • Honden zijn niet toegestaan in de speeltuin.
 • Speeltuinvereniging Zwanenburg-West, het bestuur, stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade, verlies en/of diefstal van uw eigendommen. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.