Close

Verhoging contributie 2024

Op woensdag 22 maart is de stand van zaken van onze vereniging tijdens onze algemene ledenvergadering toegelicht. Hier is naar voren gekomen dat de kosten ook voor onze vereniging enorm zijn gestegen.

Om onze prachtige speeltuin veilig en zó fijn te houden, zijn wij genoodzaakt geweest om tijdens deze algemene ledenvergadering een voorstel te doen voor de verhoging van de contributie. Er is door de aanwezige leden besloten om dit voorstel te accepteren.

 

De contributie per kalenderjaar wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd van €37,50 naar €40,- per gezin voor leden binnen de Haarlemmermeer en van €87,50 naar €90,- per gezin voor leden buiten de Haarlemmermeer.

Wij rekenen op uw begrip en steun.